QQ号新闻资讯

防止QQ*二变无*几个方法

2023-04-13 19:15:17

如果你的QQ是刚买回去的  要注意一下几点可以减低冻结风险:

1:暂时别改密码(系统提示你改也别改不用管他)别改资料头像别加好友别加群。挂稳定再改(否则会因为异地冻结,二变无解不开,二变无就是手机密保没了,只能申诉解,无解的我们不包冻结的)
 

2:一般挂4-7天稳定就可以改了(挂的时候挂在后台啥也不动每天都登录下)


3:不要频繁不同的网络登录,要稳定在一个ip


4:手机qq登录后打开设置-账号与安全-把你的人脸绑定下,降低冻结风险

 

5:就算稳定后也不要频繁加好友(会被系统认为你恶意引流导致冻结二变无)一天最多几个就好了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

买QQ群
QQ群号
QQ正规交易平台
QQ靓号
QQ交易
QQ号
9位qq
10位qq
qq购买
极品qq购买
qq号码商城
QQ群靓号
买QQ群
QQ群
手机靓号
购买QQ
QQ号出售
QQ皇冠
QQ皇冠号
qq号出售平台
qq靓号
qq交易
买qq号
qq号
qq购买
qq交易平台
qq号码买卖
qq号码批发
qq号批发
qq号码站
qq平台
qq正规交易平台
qq靓号购买
qq靓号交易平台
买qq
qq靓号网
qq靓号商城
qq靓号
qq交易
买qq号
qq号
qq购买
qq交易平台
qq号码买卖
qq号码批发
qq号码站
qq平台
qq正规交易平台
qq靓号购买
qq靓号交易平台
买qq
qq靓号网
qq靓号商城
极品QQ
极品QQ购买
QQ交易网
6位QQ
7位QQ
8位QQ
购买QQ号
QQ买卖
QQ号购买
QQ号码站
QQ号码出售
QQ批发
QQ号买卖
QQ号码交易平台
QQ号批发
QQ号码批发
QQ群靓号
买QQ群
QQ极品群
手机靓号
QQ靓号网166-2666-2666
早上:9:00~晚上12:00

联系QQ:000

联系电话:166-2666-2666
Copyright © 2022-2024 小e靓号网 版权所有 ©